Strona główna » Publikacje » Ścieżki wielokanałowe i wyliczanie ich konwersji za pomocą Google Analytics

Ścieżki wielokanałowe i wyliczanie ich konwersji za pomocą Google Analytics

Ścieżki wielokanałowe i wyliczanie ich konwersji za pomocą Google AnalyticsW usłudze Google Analitycs istnieje wiele możliwości wyliczania ważnego czynnika jakim jest konwersja. Czasami jednak bezpośrednie wejścia czy kliknięcia nie dają pełnego i rzeczywistego obrazu o konwersji na stronie. Zdarza się bowiem, że w grę wchodzą ścieżki wielokanałowe, a domyślny model Google Analytics wyróżnia jedynie te kliknięcia, które zakończyły się konwersją. Jak zatem prawidłowo wyliczyć konwersję dla ścieżek wielokanałowych posługując się narzędziem Google Analytics? O tym poniżej.

Obliczanie konwersji dla ścieżek wielokanałowych w Google Analytics

W wielu przypadkach dochodzi do konwersji poprzez ścieżki wielokanałowe. W Google Analytics istnieje nawet specjalny raport o nazwie „Najważniejsze ścieżki konwersji”, który znaleźć można w prosty sposób. Raport ten ukazuje jakie kanały doprowadzają do konwersji, a także określa ścieżki kanałowe dla konkretnych celów, liczbę konwersji oraz wartość dla każdej ścieżki. Ciężko jednak na tej podstawie wyliczyć właściwy współczynnik konwersji. Wszystko jest jednak możliwe, a do tego potrzeba jedynie nieco cierpliwości i sprytu. Przeprowadzając konfigurację konta można z łatwością obliczyć konwersję.

Jak dokonać konfiguracji?

Pierwszym krokiem jest nowego widoku z nowym celem czyli każdą sesją. Następnie należy dodać inne cele z pozostałych widoków. Po upływie jakiegoś czasu – do momentu aż w widoku zbiorą się dane – można w prosty sposób obliczyć współczynnik konwersji.

Obliczanie konwersji

Wyliczanie konwersji w Google Analytics składa się z kilku kroków. Po pierwsze w raporcie „Najważniejsze ścieżki konwersji” należy zaznaczyć jako cel jedynie wszystkie sesje. Na ekranie ukażą się liczby, które generuje każda ze ścieżek wielokanałowych. Następnie należy w nowej karcie otworzyć ten sam raport, ale jako cel należy zaznaczyć jedynie to dla czego chcemy obliczyć współczynnik konwersji. Wyświetlone zostaną, więc liczby konwersji dla wybranego celu, które generują konkretne ścieżki. Aby dokonać obliczenia trzeba po prostu odnaleźć w raporcie, w którym celem są wszystkie sesje pasujące ścieżki. Na koniec należy podzielić przez nie konwersje realnego celu i gotowe!

Udostępnij wpis: