Strona główna » Publikacje » Czym jest standard WCAG 2.1 i jak budować strony internetowe zgodne z WCAG 2.1?

Czym jest standard WCAG 2.1 i jak budować strony internetowe zgodne z WCAG 2.1?

Niektóre rodzaje niepełnosprawności przekładają się na problemy z funkcjonowaniem w świecie wirtualnym. Przykładowo – dla osób z dysfunkcją wzroku ogromnym wyzwaniem staje się znalezienie informacji na większości stron internetowych. Nie każdy projektując witryny czy sklepy www, bierze pod uwagę kwestię dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wprowadzona w 2019 roku ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ma przyczynić się do zmniejszenia wykluczenia cyfrowego osób z niepełnosprawnościami.

Obowiązki zawarte w ustawie

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych została uchwalona w 2019 roku. Jej przepisami zostały objęte w głównej mierze podmioty publiczne. Wszystkie te podmioty powinny swoje strony internetowe oraz aplikacje mobilne dostosować do wymagań, jakie zawiera standard strony WCAG 2.1. Jakie to podmioty? Katalog podmiotów publicznych jest bardzo szeroki.

Definicję podmiotów publicznych znaleźć można w ustawie o krajowym systemie bezpieczeństwa. Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie wymienionej powyżej, do podmiotów publicznych zalicza się między innymi organy władzy publicznej (m.in. jednostki samorządu terytorialnego), jednostki budżetowe, uczelnie o charakterze publicznych, ZUS, KRUS, NFZ.

Wszystkie podmioty publiczne zostały zobligowane do tego, aby dostosować swoje strony internetowe oraz aplikacje mobilne w taki sposób, aby ich przeglądanie osobom ze szczególnymi potrzebami nie nastręczało trudności. Istotne jest m.in. zapewnienie odpowiedniej nawigacji na stronie, choć oczywiście lista wymagań jest dużo szersza.

Można wskazać jeden wyjątek, w którym podmioty publiczne zostaną zwolnione z wprowadzania zmian, o których mówi ustawa. Dzieje się tak w przypadku, gdy wprowadzenie tych zmian wiązałoby się z bardzo dużymi wydatkami, na które takie podmioty nie stać.

Czy tylko podmioty publiczne muszą dostosowywać strony i aplikacje do WCAG 2.1

W ustawie jest mowa wyłącznie o podmiotach publicznych. To właśnie one zostały przepisami prawa zobligowane do tego, aby dostosować strony internetowe to potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Podmioty prywatnie nie są zobligowane do takich działań żadnymi zapisami ustawowymi.

Czy to jednak oznacza, że podmioty prywatne nie powinny zainteresować się standardem strony WCAG 2.1? Wręcz przeciwnie! Co prawda, nie mają takiego obowiązku i nie muszą obawiać się żadnych sankcji prawnych, jednak wszyscy powinniśmy dążyć do tego, aby bariery zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym były niwelowane. Jeżeli chcesz, aby Twoja strona internetowa była w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, to zapoznaj się z WCAG 2.1.

Strony internetowe WCAG 2.1 – co to jest za standard?

Standard WCAG 2.1 to nowa wersja wcześniejszego standardu WCAG 2.0. Wprowadzone aktualizacje miały na celu w szczególności poprawę dostępności stron internetowych dla osób z dysfunkcją wzroku, osób mających problemy poznawcze, a także osób korzystających z urządzeń mobilnych.

Warto podkreślić, że standard ten określa minimalne wymagania w zakresie dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami. Warto dążyć nie tylko do tego, aby spełniać wymagania minimalne, lecz by konstruować serwisy internetowe, aby każdy, bez względu na dysfunkcje, z którymi musi mierzyć się na co dzień, mógł bez przeszkód korzystać z zasobów internetowych.

Jakie są założenia WCAG 2.1?

Zapoznając się z WCAG 2.1 należy szczególną uwagę zwrócić na 4 opisane w nim aspekty. Chodzi mianowicie o:

  • postrzegalność – takie przedstawienie informacji, aby były one dostrzegalne dla zmysłów osób z niepełnosprawnościami,

  • funkcjonalność – takie zaprojektowanie interfejsu, by użytkownik bez problemu mógł nawigować po stronie,

  • zrozumiałość – maksymalne uproszczenie interfejsu, aby stał się on zrozumiały dla użytkowników o szczególnych potrzebach,

  • solidność – rozumiana jako sposób tworzenia treści możliwych do zinterpretowania przez programy wspomagające przeglądanie stron internetowych.

Te cztery zasady zawierają także szereg szczegółowych wytycznych, w oparciu o które należy tworzyć nowe oraz modyfikować istniejące strony internetowe i aplikacje mobilne po to, aby stały się one dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Postrzegalność – poprawa zrozumiałości treści oraz grafik

Zasada ta wprowadza standardy między innymi w odniesieniu do tworzenia tekstów alternatywnych dla grafik umieszczanych na stronach internetowych czy dodawanie transkrypcji do materiałów wideo oraz audio, a także napisów do filmów. Należy zadbać również o to, aby czcionka była odpowiedniego koloru. Musi być wyraźna na białym tle, a dla wzmocnienia przekazu najważniejsze treści powinny odznaczać się innym kolorem. Przejrzysty układ tekstu może zostać osiągnięty dzięki wprowadzeniu odpowiedniej struktury tekstu, a także stosowaniu np. list numerowanych).

Funkcjonalność – ułatwienia w wyszukiwaniu informacji na stronie

W tym miejscu ustawodawca wskazuje na takie elementy jak poprawa widoczności elementów nawigacyjnych serwisu, czy wprowadzenie możliwości obsługi strony www przy użyciu wyłącznie klawiatury.

Zrozumiałość – maksymalne uproszczenie języka

Podmioty publiczne zostały zobligowane do tego, aby wszelkie treści zamieszczane na stronach internetowych były tworzone bardzo prostym językiem, który będzie zrozumiały dla każdego.

Solidność – zapewnienie kompatybilności strony z oprogramowaniem zewnętrznym

Osoby niepełnosprawne, np. użytkownicy z dysfunkcją wzroku, bardzo często używają oprogramowania zewnętrznego, które znacznie ułatwia im przeglądanie stron internetowych. Ustawodawca obliguje podmioty publiczne do tworzenia stron internetowych w taki sposób, aby programy asystujące nie miały problemów z jej odczytem.

Co grozi podmiotom publicznym za niedostosowanie strony do WCAG 2.1?

Konsekwencje za niewywiązanie się do zapisów ustawowych mogą okazać się dla podmiotów publicznych niezwykle dotkliwe. Na takie jednostki, które nie zadbały o to, aby osoby niepełnosprawne miały ułatwiony dostęp do treści publikowanych na stronie internetowej, Ministerstwo Finansów ma możliwość nałożenia stosownej kary.

Jest to kara finansowa. Jej wysokość uzależniona będzie od rodzaju oraz stopnia przewinienia. Jeżeli łamanie standardów będzie rażące oraz będzie powtarzać się z dużą częstotliwością, wówczas wysokość kary finansowej może sięgnąć nawet 10 000 zł. W przypadku, gdy zostanie stwierdzony brak deklaracji dostępności, to kara może przyjąć wymiar o połowę niższy. Podmioty publiczne, które chcą uchronić się od kar finansowych muszą posiadać strony internetowe WCAG 2.1.

Stwórz stronę zgodną ze standaradem WCAG 2.1

Jeżeli chcesz walczyć z cyfrowym wykluczeniem osób niepełnosprawnych i starszych, zależy Ci na tym, aby wszyscy mieli równy dostęp do informacji zawartych w sieci, to zadbaj o to, aby Twój serwis stał się przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. Wprowadź niezbędne poprawki – wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób powinna zostać skonstruowana strona internetowa uwzględniająca specyficzne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, zostały zawarte w standardzie WCAG 2.1. Jest to załącznik do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Udostępnij wpis:

3 myśli na “Czym jest standard WCAG 2.1 i jak budować strony internetowe zgodne z WCAG 2.1?”

  1. Czy mogą Państwo polecić plugin na WP, który pomoże dostosować stronę do tych standardów, czy jednak wymaga to zmiany architektury strony i wtyczka tu na niewiele się zda. Wynajmuje nad Jeziorem Rożnowskim domki, które sukcesywnie dostosowuje do pobytu osób niepełnosprawnych. Pora zająć się i własną stroną by była przyjazna dla inwalidów.

  2. Dziękuje za świetny artykuł. Czy istnieje jakaś wtyczka, która umożliwi mi wprowadzenie takich zmian w prosty sposób?

Komentarze zostały wyłączone.