Strona główna » Publikacje » Nowy sposób rozliczenia Google Ads już od listopada 2020

Nowy sposób rozliczenia Google Ads już od listopada 2020

Nowy sposób rozliczenia Google Ads już od listopada 2020

Od 1 listopada 2020 r. Google do faktur lub wyciągów obejmujących reklamy wyświetlane w niektórych krajach doliczy nowe opłaty.

Rozliczanie Google Ads

Reklamy wyświetlane w Turcji: do każdej faktury lub wyciągu będzie doliczany tak zwany koszt ustawowy, operacyjny, plasujący się na poziomie 5%.

Reklamy wyświetlane w Austrii: opłata w wysokości 5 % będzie musiała zostać doliczona do każdej faktury lub wyciągu.

Reklamy wyświetlane w Wielkiej Brytanii: w tym wypadku dodatkowa opłata będzie plasować się na poziomie 2%, w przypadku każdej faktury, czy wyciągu.

Zmiana w postaci ustanowienia nowych opłat wynika ze znaczącego wzrostu złożoności przepisów ustanawianych w poszczególnych krajach, a także kosztów, które muszą być generowane, by prowadzić działalność w zgodzie z prawem. Między innymi w Austrii i UK opłaty wynikają z faktu wprowadzenia nowego podatku od usług cyfrowych.

Nowy sposób rozliczania Google Ads

Wszelkie opłaty na fakturze lub wyciągi będą wyszczególniane na osobne pozycje w podziale na kraje. Będą również widoczne w sekcji „Transakcje’ na koncie Google Ads. Opłaty te będą naliczane, jeśli reklama zostanie wyświetlona w którymś z powyższych krajów.

Oczywiście, wraz z nowymi opłatami firma może także naliczać podatki, takie jak podatek od sprzedaży, VAT, GST, czy OST, które obowiązują w danym kraju.

Fakturowanie miesięczne, czy płatności automatyczne zostaną automatycznie połączone z nowymi opłatami w budżecie konta. Dlatego jeśli dotychczas budżet wynosił np. 100 euro, to za wyświetlenie reklam w Austrii zostanie doliczone DST w wysokości 5 euro, przez co całkowity budżet wyniesie 105 euro (plus inne obowiązujące podatki i opłaty). Przy korzystaniu z płatności ręcznych, firma może naliczyć opłaty po wykorzystaniu środków z konta. Saldo będzie otwarte, a opłata zostanie pobrana przy kolejnej wpłacie. Dlatego jeśli na koncie zostanie np. naliczona opłata 5 euro, to kolejna wpłata w wysokości 50 euro zostanie pomniejszona o tę kwotę i do wykorzystania pozostanie 45 euro.

Udostępnij wpis: