Strona główna » Publikacje » Jak Google EAT wpływa na SEO w 2024 roku?

Jak Google EAT wpływa na SEO w 2024 roku?

google eat

Jak Google EAT (E-A-T) wpływa na SEO w 2024 roku?

Czym jest Google EAT i jakie ma znaczenie?

Google EAT, czyli Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness, jest koncepcją, która zyskuje na znaczeniu w świecie SEO. W skrócie, EAT reprezentuje „eksperckość”, „autorytet” oraz „wiarygodność” treści i stron internetowych. Ale co dokładnie to oznacza i jak wpływa na twoje pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania?

Definicja Google EAT

Google EAT to system oceny jakości treści i stron internetowych, który został wprowadzony po raz pierwszy w 2015 roku. Jego głównym celem jest zapewnienie, że wyniki wyszukiwania Google są dokładne, rzetelne i wartościowe. EAT opiera się na trzech filarach:

 • Eksperckość: Odnosi się do głębokiej wiedzy i umiejętności twórcy treści w danej dziedzinie. Na przykład, artykuł medyczny powinien być napisany lub zweryfikowany przez lekarza.
 • Autorytet: Dotyczy autorytetu, jaki autor lub strona posiada w danym temacie. Zazwyczaj jest to mierzone przez ilość i jakość linków prowadzących do strony oraz przez uznanie wśród innych autorytetów w danej dziedzinie.
 • Wiarygodność: Oznacza, że strona i jej treści są wiarygodne i można na nich polegać. Dla Google ważne jest, aby informacje na stronach YMYL (Your Money or Your Life) były szczególnie rzetelne.

Wszystkie te elementy mają na celu poprawienie doświadczenia użytkownika w wyszukiwarce Google.

wpływ E-A-T na SEO w 2024 roku

Czy Google E-A-T jest czynnikiem rankingowym?

Google jasno zaznacza, że EAT nie jest bezpośrednim czynnikiem rankingowym. Jednak jest to kryterium, które Google używa do oceny jakości stron w ramach swoich algorytmów. Oceniając oceny jakości stron internetowych, Google dąży do nagradzania stron prezentujących wysoką eksperckość, autorytet i wiarygodność.

Pracownicy Google, tzw. search quality evaluator, stosują wytyczne EAT, aby ocenić, czy wyniki wyszukiwania dostarczane przez algorytmy Google są zgodne z oczekiwaniami użytkowników. Ostatecznie strony o wysokim E-A-T mają większe szanse na wyższe pozycje w wynikach wyszukiwania Google.

Jak Google ocenia jakość stron?

Ocena jakości stron przez Google jest procesem wieloetapowym. Oceniane są takie aspekty jak:

 • Zawartość treści: Jak dobrze strona odpowiada na zapytania użytkowników?
 • Linki: Ile i jakiej jakości linków prowadzi do strony?
 • Struktura strony: Czy strona jest łatwa do nawigacji i zrozumienia?
 • Bezpieczeństwo: Czy strona używa protokołu HTTPS, co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników?

Strona powinna prezentować się jako autorytet w danym temacie i mieć treści napisane przez ekspertów. Wytyczne Google EAT wyraźnie pokazują, że treści muszą być rzetelne i poparte dowodami. Tworzenie wartościowych treści na te tematy ma kluczowe znaczenie dla sukcesu w ramach SEO.

Jak Google EAT wpływa na pozycjonowanie stron Your Money or Your Life?

EAT ma szczególną wagę dla stron kategorii YMYL, czyli stron, które mogą mieć wpływ na finanse, zdrowie i ogólne samopoczucie użytkowników. Przykładem takich stron mogą być:

 • Strony medyczne: Zawierające informacje zdrowotne, diety, leczenie itp.
 • Strony finansowe: Dotyczące inwestycji, kredytów, ubezpieczeń itp.
 • Strony e-commerce: Sklepy internetowe oferujące produkty lub usługi.

Przy stronach YMYL, Google używa wytycznych EAT do oceny jakości stron internetowych i ustalania, które strony są rzetelne i wiarygodne.

Co to są strony Your Money or Your Life?

Strony YMYL to te, które mogą mieć krytyczny wpływ na życie użytkowników, takie jak decyzje finansowe, zdrowotne i prawne. Google ceni te strony szczególnie wysoko i ma surowe kryteria oceny ich jakości.

Znaczenie E-A-T dla stron Your Money or Your Life

W kontekście E-A-T, strony YMYL wymagają szczególnej weryfikacji. Muszą one spełniać najwyższe standardy w zakresie eksperckości, autorytetu i wiarygodności, aby uzyskać wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania Google. Wartościowe treści na takich stronach mogą mieć znaczący wpływ na SEO i pozycjonowanie w organicznych wynikach wyszukiwania.

Wytyczne Google EAT dla twórców treści

Google jasno określiło wytyczne EAT dla twórców treści, mające na celu podniesienie jakości treści na stronach. Twórcy muszą tworzyć rzetelne i wiarygodne materiały, które są dobrze zbadane i napisane przez ekspertów lub zweryfikowane przez nich.

Wybrane wytyczne:

 • Ekspert: Pisanie przez ekspertów lub weryfikacja przez nich.
 • Autorytet: Budowanie autorytetu poprzez linkowanie do renomowanych źródeł.
 • Wiarygodność: Używanie wiarygodnych źródeł informacji i uniknięcie clickbaitu.

Aktualizacje algorytmu Google EAT w 2024 roku

W 2024 roku, Google wprowadza szereg poprawek i aktualizacji dotyczących EAT, mających na celu dodatkowe usprawnienie procesu oceny jakości stron. Aktualizacje Google EAT mają na celu lepsze rozpoznawanie wartościowych treści oraz przeciwdziałanie dezinformacji.

Co nowego w wytycznych Google EAT?

 • Większy nacisk na bezpieczeństwo: Strony muszą zapewniać bezpieczeństwo danych swoich użytkowników.
 • Zwiększenie roli linków: Jakość i ilość linków odwołujących się do stron będzie jeszcze bardziej istotna.
 • Większe wymagania dla YMYL: Strony w kategorii Your Money or Your Life muszą spełniać jeszcze bardziej rygorystyczne kryteria jakościowe.

Jak przeprowadzić audyt SEO zgodny z zasadami Google EAT?

Przeprowadzenie audytu SEO z uwzględnieniem wytycznych EAT może znacznie poprawić pozycjonowanie strony. Sprawdź:

 • Oceny jakości treści: Czy treści są rzetelne, wartościowe i napisane przez ekspertów?
 • Autorytet: Jakie są wskaźniki autorytetu twojej strony, np. ilość i jakość linków prowadzących do strony?
 • Wiarygodność: Czy strona prezentuje wiarygodne informacje i zapewnia bezpieczeństwo danych użytkowników?

Optymalizacja witryn pod kątem Google EAT

Aby optymalizować witrynę pod kątem Google EAT, należy:

 1. Tworzyć treści wysokiej jakości, pisane przez ekspertów.
 2. Budować autorytet poprzez zdobywanie linków od renomowanych źródeł.
 3. Zapewniać bezpieczeństwo danych użytkowników, preferując protokół HTTPS.
 4. Regularnie aktualizować treści i monitorować aktualizacje algorytmu wprowadzane przez Google.

Podsumowanie

Wytyczne Google EAT stanowią kluczowy element strategii SEO w 2024 roku. Poprzez tworzenie wartościowych treści, budowanie autorytetu oraz dbanie o wiarygodność, strony internetowe mogą zwiększyć swoje pozycje w wynikach wyszukiwania Google. Zrozumienie i wdrożenie zasad EAT to droga do sukcesu w świecie SEO.

FAQ dotyczące Google E-A-T

W tej sekcji odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania w Google.pl dotyczące Google E-A-T. Ta wiedza pomoże Ci lepiej zrozumieć znaczenie E-A-T i jak możesz zoptymalizować swoją stronę pod jego kątem.

1. Co to jest Google E-A-T?

Google E-A-T to skrót od Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness. Te trzy elementy są kluczowe dla oceny jakości treści w wynikach wyszukiwania Google. Eksperckość odnosi się do wiedzy i umiejętności autora w danym temacie, autorytet do reputacji autora i strony, a wiarygodność do rzetelności i bezpieczeństwa prezentowanych informacji.

2. Jak Google E-A-T wpływa na wyniki wyszukiwania?

EAT ma znaczenie, ponieważ Google wykorzystuje te kryteria do oceny jakości stron internetowych. Strony, które spełniają wysokie standardy E-A-T, mają większe szanse na wyższe pozycje w wynikach wyszukiwania Google. Dzięki E-A-T, Google dąży do prezentowania najbardziej wartościowych i wiarygodnych treści użytkownikom.

3. Jakie strony są najbardziej sprawdzane przez Google E-A-T?

Strony kategorii Your Money or Your Life (YMYL) są najbardziej narażone na surową ocenę pod kątem E-A-T. YMYL obejmuje strony związane z finansami, zdrowiem, bezpieczeństwem i innymi ważnymi aspektami życia użytkowników. Przykłady to strony medyczne, finansowe, e-commerce i prawne.

4. Jak mogę poprawić E-A-T na mojej stronie?

Aby poprawić E-A-T na swojej stronie, warto:

 • Publikować rzetelne treści napisane lub zweryfikowane przez ekspertów.
 • Budować autorytet poprzez uzyskanie linków od renomowanych źródeł oraz pozytywnych opinii.
 • Zadbać o wiarygodność, stosując protokół HTTPS, aktualizując regularnie treści i klarownie prezentując informacje o autorach i źródłach.

5. Czy E-A-T jest oficjalnym czynnikiem rankingowym?

Google jasno stwierdziło, że E-A-T nie jest bezpośrednim czynnikiem rankingowym. Niemniej jednak, E-A-T jest częścią wytycznych stosowanych przez pracowników Google, znanych jako search quality evaluator, do oceny jakości stron. Ostatecznie wpływa to na algorytmy Google, co przekłada się na oceny jakości stron internetowych i ich pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania.

Dzięki zrozumieniu i zastosowaniu zasad Google E-A-T, twórcy treści mogą zwiększyć wiarygodność, autorytet i eksperckość swoich stron, co z kolei może wpływać na SEO i organiczne wyniki wyszukiwania.

Udostępnij wpis: